มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education And Conference 2014 : THEC 2014

มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education And Conference 2014 : THEC 2014 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม