โครงการนิทรรศการการจัดหางานและแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการการจัดหางานและแสดงผลงานนักศึกษา “Job Fair Day” จัดโดย    ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรรหาและรวบรวมสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงสำหรับเป็นช่องทางในการสมัครงานให้กับนักศึกษา  รวมทั้งเป็นการบริการแนะนำอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไปและชุมชนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพอิสระให้ผู้ที่สนใจสามารถสำรวจตนเองเกี่ยวกับความถนัดและความสนใจในอาชีพ  และเลือกสมัครงานได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการว่างงานอีกด้วย  โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษา อาจารย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ กว่า 30 บริษัท

law RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม