ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเจ้าที่ปฏิบัติงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม